Colofon

Edward II - Toneelgroep Oostpool - fotografie Bas de Brouwer

Grafisch ontwerp Studio Vaverka / Isabelle Vaverka
Technische ontwikkeling en onderhoud Studio Donorbrain / Jacco de Jager
Redactie afdeling marketing Theater Oostpool

Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater Oostpool of rechtmatige toestemming van de rechthebbende, tenzij aangegeven.

Voor vragen neem contact op met de marketingafdeling van Theater Oostpool
Nieuwstraat 58, 6811 HX Arnhem, (026) 443 76 55, marketing@theateroostpool.nl


Arnhem, november 2022

Terug