Eduard Nazarski nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Huis Oostpool

Toneelgroep Oostpool uit Arnhem heeft per 1 juni Eduard Nazarski benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. De voormalig directeur van de Nederlandse tak van Amnesty International heeft zich zijn hele carrière beziggehouden met het vechten voor een menswaardig bestaan voor iedereen, waar ook ter wereld. Zijn levensmissie, zich sterk maken voor menselijke waardigheid, sluit daarmee naadloos aan op de maatschappelijke betekenis die Toneelgroep Oostpool wil hebben met haar activiteiten, vanuit de centrale vraag ‘Hoe nu mens te zijn?’.

De ambities en opgaven van Oostpool vragen om een sterke bezetting van de sleutelposities. Door de aanstelling van Nazarski als voorzitter van de Raad van Toezicht volgend op de recente benoeming van Daria Bukvić als artistiek directeur naast zakelijk directeur Michiel Nannen in het bestuur van Oostpool, kan het gezelschap vanaf nu op volle kracht verder bouwen aan de toekomst.

Eduard Nazarski was vanaf 2006 tot aan zijn pensionering in 2019 werkzaam als directeur van de Nederlandse afdeling van Amnesty International. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als directeur van VluchtelingenWerk Nederland en het Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk. Naast het voorzitterschap van de RvT van Toneelgroep Oostpool is hij onder andere actief als voorzitter van de Stichting Vredeswetenschappen, voorzitter van de Raad van Toezicht van PAX, lid van de Raad van Toezicht van Musicians Without Borders en bestuurslid van Goede Doelen Nederland.

Alhoewel het theater voor Nazarski een nieuw werkveld is, voelt hij zich zeer verbonden met de inhoudelijke en organisatorische thema’s waar Oostpool zich de komende jaren op wil richten. De nieuwe voorzitter is dan ook nadrukkelijk van plan om een sparringpartner voor Oostpool te zijn en actief te adviseren over werkprocessen binnen de organisatie. De afgelopen weken zijn vanuit de principes van de cultural governance code de portefeuilles binnen de RvT tegen het licht gehouden en opnieuw gedefinieerd. Dit gaat de komende periode leiden tot verdere verbeteringen in het functioneren van de Raad.

Eduard Nazarski:Oostpool maakt spraakmakende voorstellingen over bijzonder relevante thema’s. Het is een voorrecht daaraan bij te kunnen dragen als voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zal zich zeer betrokken en actief opstellen in haar functie van toezichthouder, als sparringpartner voor de bestuurders, als gesprekspartner voor stakeholders en in contact met medewerkers, om daarmee randvoorwaarden te scheppen waarbinnen het doel, de functie en de activiteiten van Oostpool kunnen floreren.”

Michiel Nannen:Daria en ik zijn er trots op dat Eduard voor het voorzitterschap bij Oostpool heeft gekozen. In de afgelopen periode heeft Oostpool al belangrijke stappen gezet die leiden tot een werkomgeving waarin alle medewerkers tot hun recht komen. Er zijn onder meer prachtige nieuwe theaterproducties ontwikkeld, diverse verbeterde werkwijzen geïntroduceerd en er is een personeelsvertegenwoordiging geïnstalleerd. Het feit dat Eduard zich wil verbinden aan Oostpool sterkt ons in de overtuiging dat Oostpool op de goede weg is en daarbij kan rekenen op krachtige en betrokken toezichthouders.”

Overig nieuws

Terug