Het lezen van deze tekst kan helpen bij het scherpen, bijstellen of op z’n minst bevragen van je eigen pedagogische en didactische opvattingen en handelen.

Overig nieuws

Terug