Michiel Nannen vertrekt bij Theater Oostpool

Michiel Nannen - Toneelgroep Oostpool - foto Linda Stulic (naamsvermelding verplicht) - L2

Zakelijk directeur/bestuurder Michiel Nannen vertrekt per 1 juli bij Theater Oostpool uit Arnhem. Hij heeft dan vier jaar de zakelijke verantwoordelijkheid gedragen en leiding gegeven aan de succesvolle veranderingen die het gezelschap de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Hij maakt ruimte voor een nieuwe directeur, zodat die in het najaar samen met het artistiek en management team vorm kan geven aan het nieuwe beleidsplan voor de periode 2025 t/m 2028.

De continuïteit in de leiding van het BIS-gezelschap voor Oost-Nederland is op artistiek vlak tot en met 2028 zeker gesteld. Daria Bukvić blijft in de nieuwe beleidsperiode artistiek directeur / bestuurder. Ook het vaste artistieke team van drie regisseurs en twee dramaturgen heeft de intentie uitgesproken door te willen bij Theater Oostpool. Samen met gastregisseurs gaan zij de succesvol ingezette artistiek-inhoudelijke koers verder uitbouwen. Zo kunnen de vruchten worden geplukt van de hechte samenwerking die de afgelopen jaren is opgebouwd.

Michiel Nannen: ‘Ik ben enorm trots op wat we als team bereikt hebben de afgelopen jaren, zowel artistiek-inhoudelijk als in het bereiken van nieuwe, vooral jongere doelgroepen. Ook is de organisatie verder geprofessionaliseerd en zijn de werkomstandigheden sterk verbeterd. En met Daria Bukvić aan het roer liggen er nog waanzinnige mogelijkheden om artistiek hoogwaardig theater echt voor iedereen toegankelijk te maken. Om deze kansen ten volle te benutten is het naar mijn mening noodzakelijk om als directeur ook in Oost-Nederland te wonen. Mijn privé situatie maakt dit helaas onmogelijk. Ondanks de enorme potentie die ik zie bij Oostpool en het grote plezier dat ik ervaar bij het werken voor Oostpool samen met het fantastische artistiek team en alle andere fijne collega’s, is het daarom goed om tijdig plaats te maken.’

Eduard Nazarski (voorzitter Raad van Toezicht): ‘De Raad van Toezicht vindt het heel spijtig dat Michiel Theater Oostpool gaat verlaten. Hij heeft er mede voor gezorgd dat Oostpool nu weer een gezonde organisatie is met grote maatschappelijke impact en we zijn hem daar bijzonder erkentelijk voor. We hebben begrip voor zijn keuze en de timing ervan. Het komende half jaar blijft hij in functie, zodat wij ruim de tijd hebben een waardig opvolger te vinden. Het wervingsproces hiervoor wordt op korte termijn gestart.’

Overig nieuws

Terug