CHALLENGE CHALLENGE CHALLENGE

Filter - Sonnevack en Oostpool - © Sanne Peper

Na afloop van de voorstelling

In deze opdracht ga je indirect met leerlingen grenzen van de sociale media onderzoeken aan de hand van het maken van een challenge.

  • Onderzoeken en discussie

Verdeel de klas in groepen en laat de groepen een challenge bedenken. Laat ze voorbeelden zoeken en bespreken om zo tot het beste idee te komen. Stimuleer discussie over keuzes wat wel kan, wat niet kan en waarom iets wel of niet moet kunnen.

  • Presenteren

Om de beurt presenteren de groepen het eigen idee. Bespreek elk idee klassikaal. Kies uiteindelijk één challenge en kom tot een gezamenlijke keuze.

  • Uitvoeren

Lukt het jullie om een olievlek te creëren? Voer de challenge uit.

  • Reflecteren

Laat een week, of een paar weken voorbij gaan en onderzoek klassikaal wat het effect van jullie challenge is geweest.

 

Terug