STELLINGEN

Filter - Sonnevack en Oostpool - © Sanne Peper

Voor of na

Hieronder staan allerlei stellingen over social media. Deze stellingen kunnen klassikaal, in groepjes of in duo’s besproken worden. Als de ruimte en de klas het toelaat kan er voor worden gekozen de leerlingen bij ‘eens’ naar de ene kant van het lokaal te lopen, en met ‘oneens’ naar de andere kant. Er kan ook voor worden gekozen om bij ‘eens’ van de stoel op te staan en bij ‘oneens’ te blijven zitten. Belangrijk is dat de leerlingen niet gaan overleggen en niet te lang nadenken.

Als ze eenmaal stelling hebben genomen kan je ze uitnodigen om te bespreken waarom ze het wel of niet eens zijn met de stelling.

Stellingen

 • Liever veel likes dan veel geld.
 • De gegevens van internetpesters moeten gepubliceerd worden.
 • De overheid moet “catfish”, personen die online relaties aangaan met een valse of misleidende identiteit, actief opsporen en vervolgen.
 • Docenten moeten verzoeken van leerlingen op social media altijd weigeren.
 • Je moet altijd toestemming vragen voordat je een foto van iemand deelt.
 • Mensen die fake nieuws verspreiden moeten een hoge boete krijgen.
 • Ouders mogen hun kind volgen met een tracker.
 • Tijdens een gesprek moet je nooit aan je telefoon zitten.
 • Vloggers die in hun filmpjes de wet overtreden mogen nooit meer vloggen.
 • Mijn vriendschappen worden beter door sociale media.
 • Sociale media leiden af als je huiswerk maakt of andere belangrijke dingen doet.
 • Sociale media maken je onzeker.
 • Verslaving aan social media is een groot probleem.
 • Het is beter als er helemaal geen social media meer bestaat.
 • Jongeren verliezen het contact met de echte wereld door met hun telefoon bezig te zijn.
 • Het is moeilijk om te stoppen met social
 • Ik ben bang iets te missen of buitengesloten te worden als ik niet op social media zit.
 • Geliket, geretweet of geshared worden geeft een goed gevoel.
 • Ik heb liever contact via sociale media dan afspreken.

 

 

Terug