TAAL EN TIETEN

Filter - Sonnevack en Oostpool - © Sanne Peper

Na afloop van de voorstelling

In de voorstelling worden er soms woorden gebruikt of dingen laten zien die in het echt als ‘niet netjes’ of ‘niet beleefd’ worden gezien.

Bespreek met elkaar de volgende vragen:

  • Mag er volgens jou gescholden worden in het theater?
  • Waarom denk jij dat er voor bepaalde woorden wordt gekozen?
  • Welke woorden vind jij te ver gaan, ook voor theater?
  • Vind jij dat sommige dingen niet gedaan mogen worden? Zo ja: kun je hier een voorbeeld van geven?
Terug