Shakespeare

Midzomernachtsdroom - foto Mathieu Di Scala

Na de voorstelling

In deze tekst van dramaturg Madelon Kooijman lees je meer over William Shakespeare. Er wordt onder andere ingegaan op het origineel van Midzomernachtsdroom: A Midsummer Night’s Dream. Lees onderstaande tekst en bespreek daarna met elkaar de vragen.

“Bijzonder aan Een Midzomernachtsdroom is dat het toneelstuk één van de weinige verhalen is die Shakespeare niet baseerde op een ouder toneelstuk of verhaal. (…) Wel zijn er in Een Midzomernachtsdroom een aantal kleine fragmenten en elementen uit de bestaande klassieke literatuur terug te vinden. Zo baseerde hij de personages Theseus en Hippolyta op de gelijknamige Griekse mythologische figuren (bij het publiek in de tijd van Shakespeare bekend zoals wij vandaag de dag opgroeien met Disney) en is het verhaal van het toneelstuk Pyramus en Thisbe, dat in het stuk wordt opgevoerd door een groep amateurtoneelspelers, duidelijk gebaseerd op het Griekse mythologische verhaal over een onmogelijke liefde tussen twee jonge geliefden uit Babylon, beschreven door Ovidius: één van de grootste dichters van de Latijnse literatuur uit de 1e eeuw voor Christus.”

De voorstelling die jullie hebben gezien is een bewerking van dit stuk van Shakespeare. De bewerking is geschreven door Vera Morina.

“Vera Morina laat in Midzomernachtsdroom behalve Shakespeares verhaalstructuur, ook zijn gebruik van taal en poëzie terugkomen. Behendig wisselt Vera poëzie af met een scherpe taal van nu, vergelijkbaar met hoe Shakespeare hiertussen schakelde in zijn latere versies van het stuk.”

“De belangrijkste inhoudelijke vertaalslag is een inhoud die Shakespeare al aan zijn stuk gaf, maar die in onze huidige tijd een geheel nieuwe betekenis heeft gekregen. Shakespeares Een Midzomernachtsdroom gaat over het verlangen naar lust en liefde, maar bovenal over de aanhoudende strijd die het kost om die liefde te bereiken. Het niet samen kunnen komen met een geliefde – een inhoud die doorwerkt in alle verhaallagen en personages – krijgt in onze bewerking automatisch een nieuwe betekenis, doordat we in een tijd leven waarin het op afstand moeten leven van onze geliefden door de pandemie een heel concrete betekenis heeft gekregen.”

Vragen

  • De voorstelling heeft, zoals je kunt lezen, door de actualiteit van de coronapandemie, nieuwe lagen gekregen. Hoe zie je dat terug in de voorstelling? Herken je wat Madelon schrijft?
  • Als je zou moeten nadenken waarover Shakespeare (als hij nu nog geleefd zou hebben) een stuk zou moeten schrijven over de actualiteit, waarover zou dat moeten gaan?
  • Wat zou je tegen Shakespeare zeggen als je hem tegenkwam in de foyer na de voorstelling?
Terug