Taalgebruik

Voor of na

In de voorstelling worden er soms woorden gebruikt of dingen laten zien die in het echt als ‘niet netjes’ of ‘niet beleefd’ worden gezien.

Bespreek met elkaar de volgende vragen:

  • Mag er volgens jou gescholden worden in het theater?
  • Waarom denk jij dat er voor bepaalde woorden wordt gekozen?
  • Welke woorden vind jij te ver gaan, ook voor theater?
  • Vind jij dat sommige dingen niet gedaan mogen worden in het theater? Zo ja: kun je hier een voorbeeld van geven?

Meer informatie:

Schelden moet kracht bijzetten:
Jos van Berkum, expert op het gebied van taal en emotie, aan de Universiteit Utrecht legt uit waarom we schelden.
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nacht-van/175708fb-900a-4f08-b44c-2cae896b0dd3/2022-01-31-schelden-moet-kracht-bijzetten

Over schelden met kanker:
Een artikel van Jan Tienen over waarom we schelden met kanker.
https://www.npo3.nl/brandpuntplus/kanker-schelden

Terug