Veiligheid / hulplijnen

El Mektoub - Oostpool & Sonnevanck © Sanne Peper

voor of na de voorstelling 

Theater Sonnevanck en Theater Oostpool willen met hun voorstellingen jongeren inspireren om na te denken over onderwerpen die in onze samenleving belangrijk zijn. Beide gezelschappen vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren geraakt worden door theater. Dat zij onverwachte en onbekende dingen zien op het toneel. Dat ze plezier aan theater beleven en ervaren dat het een mooie kunstvorm is, die je op nieuwe gedachten kan brengen.

Trigger warning:
El Mektoub gaat over de vraag of het lot bestaat, en in hoeverre wij een vrije wil hebben. Daarnaast wordt in de voorstelling verwezen naar armoede, jeugdzorg, een instabiele thuisomgeving en seksueel overschrijdend gedrag.

In de voorstelling worden dus grote thema’s aangeraakt. Dit kan bij sommige leerlingen iets triggeren. Wanneer je zelf niet bij de voorstelling aanwezig bent, vraag collega’s hier alert op te zijn en laat leerlingen indien nodig weten waar ze terecht kunnen.

En tot slot: een van de personages is uitgesproken homoseksueel. In de voorstelling zelf wordt hier luchtig mee omgegaan, maar ook dit kan bij sommige leerlingen iets teweegbrengen en het kan zelfs zijn dat zij tijdens of na de voorstelling kwetsende opmerkingen maken. In het kader van het algehele gevoel van veiligheid voor iedereen willen we vragen hier alert op te zijn en leerlingen aan te spreken op kwetsend gedrag, mocht dit nodig zijn.

Voor de zekerheid en volledigheid verwijzen we hieronder naar websites die kunnen ondersteunen, mocht dit nodig zijn.

Armoede:
Tips om armoede bij jongeren te signaleren en bespreekbaar te maken: https://www.nji.nl/armoede/armoede-signaleren-en-bespreekbaar-maken
Young Impact heeft een lespakket gelanceerd om armoede bespreekbaar te maken in de klas: https://youngimpact.nl/fixdekloof-young-impact-lanceert-lespakket-om-armoede-bespreekbaar-te-maken-in-de-klas/

Instabiele thuisomgeving/jeugdzorg:
Twijfels over iemands instabiele thuissituatie? Neem contact op met Veilig Thuis: https://veiligthuis.nl/ of bel: 0800-2000
Of neem contact op met Jeugdzorg: https://www.jeugdzorgnederland.nl/jeugdhulp/algemeen/

(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag:
Wellicht is het goed om na de voorstelling met je leerlingen verder te spreken over hun gedrag en ervaringen rondom (grensoverschrijdend) online gedrag.
Voor eventuele hulp bij vervelende situaties: https://www.helpwanted.nl/checkjouwsituatie
Hulp bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag: https://www.qpido.nl

Homofobie:
Meer informatie over hulp bij homofobie: https://centrumseksueelgeweld.nl/lhbtiq/

Heb je vragen over het lesmateriaal of het voorstellingsbezoek neem dan contact op met Sara Bouman (medewerker Interactie&Inclusie Theater Oostpool, sara@theateroostpool.nl) of Susan Waanders (educatie Theater Sonnevanck, educatie@sonnevanck.nl).

Terug