Filosofische vragen

Na afloop van de voorstelling

Naar aanleiding van het nagesprek kan nog dieper op de thematieken van de voorstelling in worden gegaan. Een belangrijk onderwerp in de voorstelling is de vraag ‘wat is vrijheid?’. Wat is vrijheid voor jou?

Bespreek met elkaar bijvoorbeeld onderstaande vragen:

  • Wat was één moment van de afgelopen week dat je je het meest vrij voelde?
  • Wat zou jij meenemen als je van plan was nooit meer thuis te komen?
  • Wie ervaart volgens jou de meeste vrijheid: je ouders, de bakker, je docent, de koning, jijzelf. Zet alle vijf in een rangorde.

Gebruik één of meerdere van deze vragen om het gesprek aan te gaan. In een filosofisch groepsgesprek hoeft niet iedereen te spreken, zolang men maar met aandacht bij het gesprek blijft. Ook hierbij is het belangrijk dat er geen ‘goed’ of ‘fout’ bestaat. De vragen kunnen klassikaal gesteld worden maar eventueel ook in duo’s of kleine groepen.

Terug