Voorbereiding

Voorafgaand aan de voorstelling 

Affiche bekijken 
Om de klas voor te bereiden op de voorstelling is het handig om samen het affiche bij de voorstelling te bekijken. Door open vragen te stellen en als docent geen mening te geven ontwikkelen de leerlingen hun eigen verwachting van de voorstelling. Zo ontdekken zij dat verschillende mensen, verschillende gedachten hebben en dat er geen goed of fout is in een open gesprek. Je hoeft in dit gesprek niks inhoudelijks over de voorstelling te vertellen, de verwachtingen van de leerlingen vormen zich vanzelf.  

Bekijk het affiche samen op het digibord en stel de volgende vragen aan de klas. 

Supertramp - Oostpool en Sonnevack - © Benning-Gladkova

© Benning-Gladkova

Gesprek voeren
Laat de leerlingen even in stilte kijken en bespreek de volgende vragen zo open mogelijk.  

Wat zie je op de poster? -> Let erop dat er feitelijk wordt geantwoord, met zo min mogelijk eigen betekenis. 
Wat denk je als je naar de poster kijkt? -> Probeer door te vragen en laat hen uitleggen waarom ze iets denken. 
Wat betekenen de dingen op de poster voor jou? -> Nu de leerlingen het affiche goed hebben bekeken, hebben zij ideeën over wat zij gaan zien. 

Terug