Filosofisch gesprek

De Bananengeneratie - Oostpool - fotografie Bas de Brouwer (naamsvermelding altijd verplicht)-10

Na de voorstelling

Verder spreken over de thematieken van de voorstelling? Dit kan mooi in de vorm van een filosofisch gesprek. Je kan dit gesprek klassikaal voeren, maar ook in duo’s of kleine groepen.

Voordat je de vragen stelt of laat zien, is het goed om de volgende afspraken te maken voor men het gesprek begint:

  • Er is een goed of fout antwoord, alleen een gezamenlijk onderzoek.
  • Iedereen ziet andere dingen of valt andere dingen op, het is interessant om de verschillende ervaringen te onderzoeken.
  • Er mogen geen zijgesprekken plaatsvinden, iedereen neemt deel.
  • Iedereen luistert naar elkaars antwoord, mag op elkaar reageren maar elkaar niet onderbreken.
  • Tijdens het gesprek mogen deelnemers geen vragen stellen aan de docent, er is geen goedkeuring nodig.
  • Meningen mogen altijd veranderen.
  • Het gesprek vindt plaats in het hier en nu, met de mensen die aanwezig zijn. Antwoorden die beginnen met: “mijn moeder zegt…” of “in de krant staat” mogen worden afgekapt. Het gaat om de meningen en ideeën van de personen die nu het gesprek voeren.

Bespreek één of meer van de volgende filosofische vragen met elkaar:

Waar ligt de grens van het maken van een grap over iemand anders?

Waar of niet waar: ik moet altijd alles kunnen zeggen.

Hoe ga je er mee om als iemand (onbedoeld) een beledigende grap maakt?

Wat zou er veranderen aan je leven als je morgen wakker zou worden en je niet meer dezelfde taal als je ouders zou spreken?

Wat is het meest bepalend voor je identiteit? Maak een rangorde:
gender * huidskleur * toekomstdromen * vrienden * religie

Bij de vraag over rangorde krijgt iedereen 30-60 seconden de tijd om zelf een rangorde te maken. Niet alleen een nummer 1 kiezen, maar alle onderdelen rangschikken. Daarna klassikaal of in kleine groep besproken worden hoe men tot deze volgorde zijn gekomen. Wat zijn verschillen, wat zijn overeenkomsten? En ontbreekt er eventueel nog een woord die ook in het rijtje zou moeten staan?

Terug