HULPLIJNEN

Geldezels l Oostpool en Sonnevanck - foto @Lowiegraphy

Theater Sonnevanck en Theater Oostpool willen met hun voorstellingen jongeren inspireren om na te denken over onderwerpen die in onze samenleving belangrijk zijn. Beide gezelschappen vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren geraakt worden door theater. Dat zij onverwachte en onbekende dingen zien op het toneel. Dat ze plezier aan theater beleven en ervaren dat het een mooie kunstvorm is, die je op nieuwe gedachten kan brengen.

Trigger warning:
GELDEZELS gaat over fraude, kansen(on)gelijkheid en goed en fout. Daarnaast wordt in de voorstelling verwezen naar armoede en een instabiele thuisomgeving.

In de voorstelling worden grote thema’s aangeraakt. Dit kan bij sommige leerlingen iets triggeren. Wanneer je zelf niet bij de voorstelling aanwezig bent, vraag collega’s hier alert op te zijn en laat leerlingen indien nodig weten waar ze terecht kunnen.

Voor de zekerheid en volledigheid verwijzen we hieronder naar websites die kunnen ondersteunen, mocht dit nodig zijn.

Geldezelen:
Slachtofferhulp: https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/fraude/geldezel/
Politie: https://www.politie.nl/onderwerpen/money-mule.html

Armoede:
Tips om armoede bij jongeren te signaleren en bespreekbaar te maken: https://www.nji.nl/armoede/armoede-signaleren-en-bespreekbaar-maken
Young Impact heeft een lespakket gelanceerd om armoede bespreekbaar te maken in de klas: https://youngimpact.nl/fixdekloof-young-impact-lanceert-lespakket-om-armoede-bespreekbaar-te-maken-in-de-klas/

Instabiele thuisomgeving/jeugdzorg:
Twijfels over iemands instabiele thuissituatie? Neem contact op met Veilig Thuis: https://veiligthuis.nl/ of bel: 0800-2000
Of neem contact op met Jeugdzorg: https://www.jeugdzorgnederland.nl/jeugdhulp/algemeen/

Zelfmoordpreventie:
Ken je iemand of ben je iemand die gedachtes over zelfdoding heeft? Kijk vooral op: https://www.113.nl/ of bel: 0800-0113

Mantelzorg:
Is er bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief? Maak je je daarover vaak zorgen? Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger. Kijk voor ondersteuning hierin op: https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/doelgroepen/voor-jonge-mantelzorgers

Mantelzorg Nederland heeft ook hulppakketten ontwikkeld voor de mentale ondersteuning van jonge mantelzorgers. Kijk op: https://www.mantelzorg.nl/pro/onderwerpen/jonge-mantelzorgers/chillbox-voor-kinderen-op-de-basisschool/

Heb je vragen over het lesmateriaal of het voorstellingsbezoek neem dan contact op met Sara Bouman (medewerker Interactie&Inclusie Theater Oostpool, sara@theateroostpool.nl) of Susan Waanders (educatie Theater Sonnevanck, educatie@sonnevanck.nl).

Terug