STELLINGEN

Geldezels l Oostpool en Sonnevanck - foto @Lowiegraphy

Bespreek de volgende stellingen met je leerlingen. Gebruik bij voorkeur een actieve vorm, bijvoorbeeld door de leerlingen links te laten staan als ze het met de stelling eens zijn, en rechts als ze het er niet mee eens zijn. Bespreek de keuze die ze hebben gemaakt. Waarom wel? Waarom niet? Zo leren leerlingen elkaars perspectieven beter kennen.  

  1. Geldezelen kan mij ook overkomen. 
  2. Tina had door haar situatie geen keuze en moet daarom niet bestraft worden.  
  3. Iemand helpen die het moeilijk heeft, heeft zin. 
  4. Je ouders moeten voor jou zorgen en nooit andersom.  
  5. Om je dromen uit te laten komen, heb je iemand nodig die in je gelooft.  
  6. De enige die verantwoordelijk is voor jouw bestaan ben jij zelf. 
  7. Iedereen heeft evenveel kansen. 
  8. Je kunt zelf kiezen wie je bent en wat je wordt.  
Terug