GOOD COP (14+)

Geïnspireerd door de film ‘Den Skyldige’ | regie Daniël van Klaveren | een coproductie van Toneelgroep Oostpool & Theater Sonnevanck

Michael is net afgestudeerd aan de politieacademie en direct gaat hij de fout in. In afwachting van verder onderzoek werkt hij op de 112-alarmcentrale. Michael heeft zijn leven lang geleerd om hard te zijn. Stoer. Pijn duwt hij weg. Dus deze fout gaat geen probleem voor hem zijn. Hier lult hij zich gewoon uit. Klaar. En die tijd in de meldkamer, die komt ie wel door.

Dan belt Luna, een meisje van 15. Ze zit achterin een busje. Ze wordt ontvoerd.

Michael wijkt direct af van het protocol: dit meisje gaat hij redden. Hij is namelijk niet zomaar een loser op een meldkamer. Maar Luna laat zich niet zomaar redden. Ze daagt hem uit, verleidt, verwart hem. Wat is nu waar? Wordt ze eigenlijk wel ontvoerd? Wie helpt hier wie? Wie is in charge?

Langzaam leren we de gevoelens kennen die Michael zo hardnekkig onderdrukt en komen we erachter waarom hij precies wordt onderzocht.

Geïnspireerd door de Deense film ‘Den Skyldige’ is Good Cop een voorstelling voor jongeren vanaf 14 jaar over de gevolgen van giftige mannelijkheid. Het onderzoekt de clichés rond man- en vrouwbeelden, bevraagt die frames en zoekt naar alternatieven. Want wat is dat eigenlijk: ‘een echte man’? En waarom houden we zo aan dat beeld vast?


Duur 55 minuten
Kijkadvies 12+
Speeldata voor scholen 11 maart tot 17 juni 2022

Rondreizende theatertruck

Deze voorstelling maken we in coproductie met Theater Sonnevanck en spelen we in een tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer. De vrachtwagen met trailer rijdt naar middelbare scholen en parkeert op het schoolplein. Er passen maximaal 60 bezoekers in één trailer en de voorstelling duurt ongeveer een lesuur.

Reserveren voor school

Wil je Good Cop reserveren voor op jouw school,  neem dan contact op met Marti Arts, via e-mail of telefonisch: 026 443 76 55

Speeldata: 11 maart tot 17 juni 2022

Credits

regie Daniël van Klaveren | geïnspireerd door de film Den Skyldige | spel Kharim Amier, Patsy Kroonenberg, Stefan Cappiello | dramaturgie Michiel Bijmans | dramaturgisch advies Jan Hulst | decor en kostuum Calle de Hoog | muziek en geluidsontwerp Felix Ruiter | lichtontwerp Wiel Coopmans | decorbouw Bram Visser | techniek Denson Batteké | regieassistent Brechtje Oliedam | productieleiding Elianne Weijers | marketing Daniel Jaspers, Femke Krijntjes en Koen Waanders | campagnebeeld Marijke de Gruyter en Nicolien de Jong | een coproductie van Toneelgroep Oostpool & Theater Sonnevanck

GOOD COP (14+)
 • Good Cop - Oostpool & Sonnevanck - © Sanne Peper (naamsvermelding verplicht)
 • Good Cop - Oostpool & Sonnevanck - © Sanne Peper (naamsvermelding verplicht)
 • Good Cop - Oostpool & Sonnevanck - © Sanne Peper (naamsvermelding verplicht)
 • Good Cop - Oostpool & Sonnevanck - © Sanne Peper (naamsvermelding verplicht)
 • Good Cop - Oostpool & Sonnevanck - © Sanne Peper (naamsvermelding verplicht)
 • Good Cop - Oostpool & Sonnevanck - © Sanne Peper (naamsvermelding verplicht)
 • Good Cop - Oostpool & Sonnevanck - © Sanne Peper (naamsvermelding verplicht)
 • Good Cop - Oostpool & Sonnevanck - © Sanne Peper (naamsvermelding verplicht)
 • Good Cop - Oostpool & Sonnevanck - © Sanne Peper (naamsvermelding verplicht)
 • Good Cop - Oostpool & Sonnevanck - © Sanne Peper (naamsvermelding verplicht)

Educatie

 

Hieronder vind je alle educatie bij de voorstelling Good Cop.

Voorbereiding in de klas

Duur: 30 minuten

Binnenkort komt de theatervoorstelling Good Cop van Theater Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool naar jouw school. Op deze pagina vind je de educatie die je in de klas kunt gebruiken. Tijdens het voorgesprek over theater vormen de leerlingen hun verwachtingen van de voorstelling Good Cop. In de afrondende les voer je een nagesprek met de leerlingen en kunnen jullie opdrachten uitvoeren die te maken hebben met het thema. Zo denken de leerlingen na over genderidentiteit en de maatschappelijke verwachtingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid.

Voorbereiding |

Bereid de leerlingen voor op de voorstelling Good Cop door in gesprek te gaan over theater en het affiche van de voorstelling. Wanneer de leerlingen gepraat hebben over theater en de thematiek van de voorstelling, stappen zij met een actieve houding de zaal in. Bespreek onderstaande vragen:

 • Hebben jullie weleens een theatervoorstelling gezien?
 • Wat is theater?
 • Wat is een acteur?
 • Wat is het verschil tussen acteurs in films en theater?

Belangrijk is dat de leerlingen zich realiseren dat de acteurs in de trailer heel dichtbij zijn. Ze spelen de voorstelling en kunnen het publiek zien en horen tijdens de voorstelling.

Affiche bekijken | 

Om de klas voor te bereiden op de voorstelling is het handig om samen het affiche bij de voorstelling te bekijken. Door open vragen te stellen en als docent geen mening te geven ontwikkelen de leerlingen hun eigen verwachting van de voorstelling. Zo ontdekken zij dat verschillende mensen verschillende gedachten hebben en dat er geen goed of fout is in een open gesprek. Je hoeft in dit gesprek niks inhoudelijks over de voorstelling te vertellen, de verwachtingen van de leerlingen vormen zich vanzelf.

Bekijk het affiche samen op het digibord en stel de volgende vragen aan de klas. Laat de leerlingen even in stilte kijken en bespreek de volgende vragen zo open mogelijk.

>> Je vindt het affiche via deze link

 • Wat zie je? Let erop dat er feitelijk wordt geantwoord, er mag nog geen betekenis worden gegeven.
 • Wat denk je? Probeer door te vragen en laat hen uitleggen waarom ze iets denken.
 • Wat denk jij dat het betekent? Nu de leerlingen het affiche goed hebben bekeken, vormen zij een betekenis over wat zij zien.

Laat de leerlingen na dit gesprek het volgende tekstje lezen of lees het aan de klas voor |

Good Cop speelt zich af in de meldkamer van de politie. Michael is een jonge, net afgestudeerde politieagent die tegen zijn zin op de meldkamer moet werken. Er komen telefoontjes langs van allerlei verschillende mensen in nood. Van incidenten in het uitgaansleven tot en met serieus huiselijk geweld. Dan komt er een telefoontje langs waarin Michael zich obsessief vastbijt en die hij niet los kan laten.

De drie acteurs spelen alle rollen live; zowel de mensen die je ziet, als de mensen die je hoort aan de telefoon.

Na de voorstelling - nagesprek

Duur: 20 minuten

Je hebt met je klas de voorstelling Good Cop gezien. Na een voorstelling is het goed om met je leerlingen te reflecteren op hun ervaringen. Zo verbinden je leerlingen wat ze gezien hebben in de voorstelling, aan hun eigen persoonlijke leven en dat van hun klasgenoten.

Benadruk dat iedereen andere dingen heeft gezien en dat het juist interessant is om dat te onderzoeken. Vermijd vragen die gaan over ‘goed’ of ‘fout’ (“Welke acteur vond je het beste?” “Wat vond je het stomste aan de voorstelling?”). Vraag naar wat je leerlingen uit de voorstelling hebben gehaald, wat hen heeft geraakt en onderzoek de verschillen met elkaar.

Bespreek onderstaande vragen met je leerlingen:

 • Waar ging de voorstelling volgens jou over?
 • Wat heeft je het meest geraakt?
 • Wat is je het meest bijgebleven?
 • Met welk personage voelde jij je het meest verbonden? Hoe kwam dat?
 • Herken je iets uit de voorstelling over je eigen leven?

Na de voorstelling - Opdrachten over genderidentiteit en maatschappelijke rolverderling

Duur: 45 minuten

Michael, de hoofdpersoon in Good Cop heeft nogal stellige gedachten over de mensen die hem bellen. Hij heeft snel vooroordelen.

Toelichting |

In de volgende opdrachten gaan we dieper in op de maatschappelijke rollen die gelabeld worden als mannelijk en vrouwelijk. We beseffen dat deze maatschappelijke rolverdeling niet alle genderidentiteiten beslaat. Verderop in deze les bespreken we het verschil tussen de maatschappelijke verwachtingen en je persoonlijke identiteit. Hierbij wisselen we voor de veiligheid van het gesprek individuele opdrachten en groepsgesprekken af. Als docent kun je het best inschatten hoe lang je nodig hebt voor elk onderdeel. Dit kan per klas en situatie verschillen. Voel je vooral vrij onderstaande opdrachten te gebruiken op de manier die het beste past bij jou, je klas en de situatie.

Klassikale opdracht: Maatschappelijke rolverdeling: mannelijkheiden vrouwelijkheid |

Zet een streep in het midden van het bord (of per persoon op een blaadje). Bespreek samen welke karaktereigenschappen er volgens de klas als mannelijk en als vrouwelijk worden gezien. Denk bijvoorbeeld aan hoe je ouders, je vrienden of de media dit zien. Plaats die kenmerken aan één kant van de streep, maak echt een scheiding tussen mannelijk en vrouwelijk. Hiermee maken we een stellige start in het gesprek.

 • Wat zijn mannelijke eigenschappen?
 • Wat zijn vrouwelijke eigenschappen?

Individuele opdracht: Eigenschappen

Kijk naar de scheiding van kenmerken op het bord. Schrijf voor jezelf op:

 • Welke eigenschappen heb jij zelf?
 • Zie je die eigenschappen in jezelf als mannelijk, vrouwelijk of anders?

Klassikaal gesprek: Testosteron |

Vaak wordt er gedacht dat testosteron de oorzaak is van mannelijkheid. Zo zouden ‘stoere’ mannen meer testosteron hebben dan ‘gevoelige’ mannen. Bekijk de video Testosterontest uit de documentaire Man Made (Sunny Bergman):

 • Hoe denk je nu over testosteron?
 • Welke verbanden zie je tussen testosteron en de persoonlijkheid van de deelnemers?

Individuele opdracht: Maatschappelijke verwachting |

Sommige deelnemers aan de testosterontest gaven aan toch het gevoel te hebben dat ze gewonnen hebben of verslagen zijn door de uitslag van de testosterontest. Sommige gedachten over mannelijkheid zijn dus meer opgelegd door de maatschappij dan dat ze gevormd worden door hormonen. Zoals hobby’s: meisjes die voetballen, jongens die op ballet zitten. Of eigenschappen die mensen hebben: mannen die verzorgend zijn, vrouwen die zakelijk zijn.

Beantwoord deze vraag over de invloed van de maatschappij en schrijf het antwoord bij je eigenschappen:

 • Is er iets dat jij zou willen doen maar waarin je wordt tegengehouden door de maatschappelijke verwachting over jouw genderidentiteit?

Klassikaal gesprek: Invloed van de maatschappij |

Bekijk samen de video Gendercompensatie uit de documentaire Man Made van Sunny Bergman:

In de video zag je dat een school actief werkt aan de compensatie van verwachtingen over gender. Bespreek samen de volgende vragen:

 • Heb je wel eens iets gedaan wat tegen de verwachtingen over genderidentiteit inging?
 • Klopt het volgens jou dat eigenschappen als mannelijk of vrouwelijk worden gezien?
 • Wat heeft volgens jou de meeste invloed op jouw beeld van mannelijkheid en vrouwelijkheid?

Maak een volgorde van:

 • school | vrienden | familie | de media

Schrijf de volgorde voor jezelf op en bespreek het daarna in de klas.

Voor de docent |

Wil je meer aandacht schenken aan het thema ‘Mannelijkheid’? In het boekje Wijmannen gaat Stijn Schenk op zoek naar mannelijkheid. Je vindt dit toegankelijke boekje via deze link.

Achtergrondinformatie bij de thema's

In dit document vind je achtergrondinformatie over Good Cop:

 • Informatie over de gezelschappen
 • Meer informatie over toxic masculinity
 • Meer informatie over verschillende genderidentiteiten
 • Informatie over 112 en de meldkamer
 • Informatie over 113 zelfmoordpreventie

Evaluatieformulier

Wij horen graag jouw mening over de educatie en voorstelling. Je kunt het evaluatieformulier via deze link invullen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je hierover vragen of opmerkingen dan kun je contact opnemen met Nadieh Graumans-Tigchelaar: educatie@sonnevanck.nl of Sara Bouman: sara@toneelgroepoostpool.nl.

Terug